İsmail Bilgi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi 


Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek, Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik hizmeti sunmak, Yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannemelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik hizmetleri sunmaktadır... 1992 yılından beri  Muhasebe, SGK, Denetim, Vergi ve Mali Müşavirlik hizmetleri ile müşterilerine sektördeki tecrübesini, bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek hizmet vermektedir. 

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ’ na kayıtlı bulunmaktadır. 

  • Muhasebe Hizmetleri
  • Denetim Hizmetleri
  • Bilirkişilik Hizmetleri
  • Mali Analiz ve Raporlama Hizmetleri

Önemli Bağlantılar

Copyright ©2017 SMMM İsmail Bilgi,  Bütün hakları saklıdır. Edirne Web Tasarım: ElitNET
free website
built with
kopage